DİK SERİSİ

  • Her kazanım için ayrı etkinlik düzenlenmiştir.
  • Kazanımlara özel, eğitici ve geliştirici sorular ile ders içeriği zenginleştirilmiştir.
  • Kazanım işlenen konulardan sonra bölüm sonunda bölüm değerlendirme ünite sonlarında ünite değerlendirme testleri bulunmaktadır.